Projekt

I Wise Child gör vi punktinsatser i södra Indien. Alla våra projekt sker i delstaten Tamil Nadu i en miljonstad som heter Trichy. Varje år försöker vi få ihop pengar till 10 lärare i slummen i Trichy. De lärarna vi betalar jobbar kvällstid på våra nightschools. Att vi lägger pengar till nightschools har att göra med att många av de barnen vi hjälper inte har tillgång till vare sig skola eller hjälp i den dagtid. En hel del av barnen är tvungna att jobba för att tjäna pengar till familjen på dagtid därför försöker vi bidra till att hjälpa dem att lära sig läsa, skriva och räkna på kvällstid.

Varje år försöker vi att köpa kor till änkor med barn. Att vi gör det handlar om att en ko klarar av att försörja en hel familj i Indien. Vilket medför att barnen slipper att arbeta och kan koncentrera sig på skolan i stället. I år köpte vi även en ko till en familj med ett barn med downs syndrome. På grund av att vi köpte en ko till dem så kunde mamma vara hemma med sin son dagtid i stället för ute på fältet och arbeta.

När vi var nere i Trichy besökte vi Blind women centre. De utbildade blinda kvinnor inom olika yrkesområden. Problemet för dessa kvinnor var att de inte hade redskapen som de behövde för att kunna börja arbeta efter sin utbildning. Därför beslöt vi oss för att hjälpa dem med det. Vi köpte därför in symaskiner till kvinnor som blev färdiga med sina utbildningar, så de kunde bli självförsörjande.

Vi pratar alltid med våra kunniga rådgivare innan vi ger oss in i ett nytt projekt. Men de tre projekt som vi gör nere i Trichy kommer vi att försöka hålla fast vid även i fortsättningen.

När vi besökte Indien under 2014 besökte vi ett barnhem för HIV och AIDS-sjuka barn som saknade något att ligga på. De vårdades och togs om hand av nunnor. Vi köpte in 50 madrasser till barnen och gav dem var sin nalle.