Om Oss

Wise Child är en ideell organisation som har sitt säte i Strömstad. Merparten av styrelsemedlemmarna finns i kommunen. Vi kommer alla ifrån olika yrkesområden med Wise Child som en gemensam nämnare. I styrelsen för Wise Child sitter:

Morgan Berg: miljöterapeut i BUF-etaten i Norge (Ordförande)

Ulrika Reinholdsson: Enhetschef i Gryning Vård AB (Kassör)

Ingegerd Kalbratt: Pensionär

Oscar Klink: Webbutvecklare på Sonician AB

Rådgivare:

Mr Santhanam Rajagopal: organisatör för svenska universitet i Indien

Proffessor Sankari Santhanam: arbetar för bl a Umeå universitet

Lena Molin:  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala
universitet